Август

Во текот на месец Август, започнавме со бетонирање на темелната плоча.