26.11.2018

Ноември

Во текот на месец Ноември, благодарение на поволните временски услови се подигна петтиот кат на зградата.

повеќе

26.09.2018

Септември

Во текот на месец Септември се реализира шалување плоча на прв кат, платформа 100.  

повеќе

05.08.2018

Август

Во текот на месец Август, започнавме со бетонирање на темелната плоча.

повеќе