Станбено деловен објект “Глам”

Име на објект: “Глам”
Инвеститор: “МАСТЕР ИНЖЕНЕРИНГ”
Период на изградба: 2008 – 2009
Локација: ул. Иван Милутиновиќ бр.13 во близина на “Универзална Сала”