Станбено деловен објект “Роза 16”

Име на објект: “Роза 16”
Инвеститор: “МАСТЕР ИНЖЕНЕРИНГ”
Период на изградба: 2009 – 2010
Локација: ул.Роза Луксембург бр.16 во близина на “Католичка Црква”