Ноември

Во текот на месец Ноември, благодарение на поволните временски услови се подигна петтиот кат на зградата.