Септември

Во текот на месец Септември се реализира шалување плоча на прв кат, платформа 100.