Станбен објект “Капиштец”

Име на објект: “Капиштец”
Инвеститор: “МАСТЕР ИНЖЕНЕРИНГ”
Период на изградба: 2011- 2012
Локација: ул. Елисие Поповски(Савска) бр.53, во близина на “Завод за Рехабилитација”