Станбено деловен објект “Буњаковец”

Име на објект: “Буњаковец”
Инвеститор: “МАСТЕР ИНЖЕНЕРИНГ”
Одобрение за градење: Бр. 26-2650/6 од 28,09,2011
Рок на изградба: 11.2011-11.2012
Локација: ул. Дебарца бр.25а Општина Центар 1000 Скопје. Објектот се наоѓа спроти ЕВН позади трговскиот центар Буњаковец.