Станбено деловен објект “Роза 12”

Име на објект: “Роза 12”
Инвеститор: “МАСТЕР ИНЖЕНЕРИНГ”
Период на изградба: 2008 – 2009
Локација: ул.Роза Луксембург бр.12 во близина на “Католичка Црква”