Станбено деловен објект “Роза 6”

Име на објект: “Роза 6”
Инвеститор: “МАСТЕР ИНЖЕНЕРИНГ”
Период на изградба: 2006 – 2007
Локација: ул.Роза Луксембург бр.6 во близина на “Католичка Црква”